Tramites e Impresos

Búsqueda

Introduza o texto do impreso a buscar, por exemplo “certificado de empadronamento


DataNomeTamañoDescargas
12/02/2014Autorización inscrición padroal no domicilio doutra persoa434.0 KiB798
30/10/2018CP001-INICIO DE ACTIVIDADE515.9 KiB310
30/10/2018CP002-ADAPTACIÓN DE LOCAIS PARA ACTIVIDADES522.4 KiB256
30/10/2018CP003-CAMBIO DE TITULAR DAS ACTIVIDADES498.3 KiB250
30/10/2018CP004-OBRAS MENORES SEN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA521.6 KiB463
30/10/2018CP005-OBRAS MAIORES, PECHES E RÓTULOS519.8 KiB501
30/10/2018CP006-CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZAS DE OBRA511.9 KiB171
30/10/2018CP007-INICIO DE OBRA NOVA AUTORIZADA511.2 KiB223
30/10/2018CP008-INSTALACIÓN DE GRÚA-GUINDASTRE516.1 KiB187
17/01/2014Certificación urbanística121.0 KiB1069
12/02/2014Declaración respansable alta menores514.2 KiB576
03/03/2014Denuncia Infracción Urbanistica117.9 KiB754
12/02/2014Folla de inscrición padrón municipal de habitantes549.9 KiB1090
17/01/2014Información urbanística120.9 KiB1347
30/10/2018LICENZA 1ª OCUPACIÓN436.7 KiB259
05/11/2018LICENZA DE OBRAS436.0 KiB452
12/02/2014Modificación de datos erroneos473.0 KiB537
03/01/2014Rexistro Xeral232.3 KiB2536
12/02/2014Solicitude Volante Empadronamento473.0 KiB1095
12/02/2014Solicitude certificado empadronamento 415.0 KiB1229
12/02/2014Solicitude de alta no padrón518.2 KiB1421
12/02/2014Solicitude de cambio de domicilio495.9 KiB1205