Tramites e Impresos

Búsqueda

Introduza o texto do impreso a buscar, por exemplo “certificado de empadronamento


DataNomeTamañoDescargas
12/02/2014Autorización inscrición padroal no domicilio doutra persoa287.1 KiB321
15/06/2015CP001- Inicio Actividade167.4 KiB332
15/06/2015CP002-Obras adaptación de local para actividade121.9 KiB274
15/06/2015CP003-Cambio titular actividade88.6 KiB264
15/06/2015CP004-Obras menores80.1 KiB575
15/06/2015CP005-Obras maiores64.6 KiB604
15/06/2015CP006-Cambio de titular licencia de obras87.3 KiB219
15/06/2015CP007-Inicio de obra autorizada51.5 KiB214
15/06/2015CP008-Instalación de gindastre55.1 KiB186
17/01/2014Certificación urbanística121.0 KiB498
12/02/2014Declaración respansable alta menores305.5 KiB272
03/03/2014Denuncia Infracción Urbanistica117.9 KiB402
12/02/2014Folla de inscrición padrón municipal de habitantes549.9 KiB455
17/01/2014Información urbanística120.9 KiB634
17/01/2014Licenza primeira ocupación140.1 KiB450
12/02/2014Modificación de datos erroneos265.6 KiB237
03/01/2014Rexistro Xeral232.3 KiB1231
12/02/2014Solicitude Volante Empadronamento269.6 KiB473
12/02/2014Solicitude certificado empadronamento 293.1 KiB611
12/02/2014Solicitude de alta no padrón310.4 KiB754
12/02/2014Solicitude de cambio de domicilio288.2 KiB659