Medio ambiente

Xardíns da Xiralda SN
Tel.: 986 64 00 00
medioambiente@ponteareas.es

Existe unha conciencia social, un deber institucional e un empeño político en relación cos problemas ambientais. Dada a proximidade ao cidadán, é na Administración local onde se formulan moitos dos problemas ambientais concretos. O Concello asume que os criterios ambientais e de desenvolvemento sustentable estarán presentes en todas as actuacións municipais: planificación urbanística e económica, tráfico e transporte, ordenación do territorio e creación de novas infraestruturas, implantación de novos servizos, educación e cultura.