Deportes

Xardíns da Xiralda SN
Tel.: 986 64 00 00 / 986 64 00 01
deportes@ponteareas.es

Horario: De luns a venres (agás festivos) de 9:00 a 14:00 h.
Este servizo ten como funcións:

  • Programar cursos e actividades de prácticas deportivas e xestionar o uso das instalacións deportivas municipais.
  • Colaborar coas entidades, clubs e federacións deportivas para promover o deporte entre os veciños da nos cidade mediante convenios de colaboración, tramitación de subvencións, etc.
  • Informar sobre calquera das actividades que xurdan ou nas que participe o departamento e sobre os trámites para a utilización de instalacións municipais.