Para poder aportar solucions á mobilidade das persoas de Ponteareas precisamos contar coa vosa colaboración. Pedimos que poidas contestar á enquisa que aparece neste link. Non te levará máis de tres minutos e os resultados poden aforrar moitos problemas de desprazamentos
Grazas pola vosa colaboración

Prema aquí

Procesos de participación en trámite

ORDENANZA REGULADORA DOS CRITERIOS DE ACCESO E USO DO LOCAL DE ENSAIO DE PONTEAREAS

Anuncio de consulta previa Consulta previa ordenanza local de ensaio

 

ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (prazo aberto ate o 25 de outubro 2019)

ORDENANZA FISCAL POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE LIMPEZA DE POZOS NEGROS E FOSAS SÉPTICAS

ORDENANZAS PARA FOMENTAR A IMPLANTACIÓN E FIXACIÓN DE EMPRESAS EN GALICIA (Modificación)

REGULAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA DO CONCELLO DE PONTEAREAS

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E RÉXIME INTERIOR DA LUDOTECA MUNICIPAL DE PONTEAREAS

Regulamento de participación cidadá