Como Contactar

Concello de Ponteareas
Xardins da Xiralda SN – Ponteareas – 36860
Telf atención ao Cidadá:

  • 986 64 00 00
  • 986 64 00 01
  • 986 64 00 51

 

Verificación

 

Aviso legal

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, podendo ser incorporados aos ficheiros do Concello de Ponteareas relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei na seguinte dirección: Xardins da Xiralda S/N.