AVISO: parquímetros de zona azul fóra de servizo de forma provisional por incidencia técnica en todo o Estado da empresa que presta o servizo

O Concello informa que dende primeira hora desta mañá os parquímetros das rúas con zona azul gratuíta de Ponteareas atópanse fóra de servizo de forma provisional por causas alleas ao Concello. A empresa prestadora do servizo comunicou ao Concello a existencia de incidencias técnicas que afectan ao servizo en todo o Estado e que impiden a correcta emisión dos tickets de estacionamento.

O Concello informará puntualmente do intre no que se restableza o servizo.