Horarios dirección xefatura

Horario dirección

Luns15:30 - 17:00
Martes15:30 - 16:00
Mércores15:30 - 16:30
Xoves10:00 - 13:0016:00 - 16:30
Venres15:30 - 17:00

Horario Xefatura de estudos

Luns16:00 - 17:00
Luns21:00 - 22:00
Martes16:00 - 17:00
Mércores15:30 - 17:00
Xoves11:30 - 14:0021:00 - 21:30
Venres15:30 - 16:00