Composición departamentos

Departamento de linguaxe musical

Xefa: Dna. Monica Viro Porto

 • Profesores
  • Diego González Mariño
  • Montserrat López Caamaño
  • Rebeca Landesa Santorio

Departamento de musicoloxía

Xefe: D. Silvino Díaz Carreras

 • Profesores
  • Diego González Mariño
  • Miguel González del Rio

Departamento de piano

Xefa: Dna. Mª Carmen Outerelo Ucha

 • Profesores
  • Javier Casalderrey Sanmartin
  • Maria Longueira Doval
  • Montserrat López Caamaño
  • Montserrat López Caamaño

Departamento de corda frotada

Xefa: Dna. Rebeca Landesa Santorio

 • Profesores
  • Luís Caballero Varona
  • Serghei Maximov

Departamento de corda pulsada

Xefe: D. Silvino Díaz Carreras

 • Profesores
  • D. Silvino Díaz Carreras

Departamento de vento madeira

Xefa: Dna. Sonia Fernández Conde

 • Profesores
  • Mª Ines Vicente Pereira
  • Diego González Mariño
  • Juan M. Martínez Folgar
  • Olalla Álvarez Rodríguez

Departamento de vento metal

Xefe: D. Rafael Pérez Dopeso

 • Profesores
  • Francisco Abal Rosales

Departamento de camara e conxunto

Xefe: D. Rafael Pérez Dopeso

 • Profesores
  • Mónica Viro Porto
  • Rebeca Landesa Santorio
  • Serghei Maximov
  • Sonia Fernández Conde
  • Diego González Mariño
  • Juan M. Martínez Folgar
  • Francisco Abal Rosales
  • Miguel González Del Rio
  • Juan Carlos Fernández Rodríguez
  • José F. Alonso Rodríguez
  • Javier Casalderrey Sanmartín