O Rexistro Xeral de Ponteareas permanecerá pechado os sábados desde o 8 de outubro

Coa entrada en vigor o pasado 2 de outubro da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das Administracións pública todos os sábados a partir do 8 de outubro pasarán a ser inhábiles. No artigo 30.2 indícase esta modificación.