O Ministerio de Facenda confirma a boa saúde financeira do Concello de Ponteareas

 

Intervención explicou en comisión informativa aos grupos políticos da oposición o funcionamento do Plan de Pago a Provedores

 

O Ministerio de Facenda vén de ratificar a información facilitada por Ponteareas, que exime ao Concello de acollerse ao Plan de Pago a Provedores e confirma a boa saúde financeira municipal. Intervención explicou este mércores en comisión informativa aos grupos políticos da oposición o funcionamento deste mecanismo extraordinario de financiamento ao que teñen a obriga de acollerse aquelas administracións locais con facturas pendentes anteriores ao 1 de xullo ou cun período de pago superior a 30 días, prazo máximo establecido pola normativa.

 

“A realidade é que o Concello pechou o ano 2021 cunha cifra histórica no período medio de pago a provedores, que no último trimestre se situou en 12 días, o que converte a Ponteareas nun dos municipios que paga con maior rapidez aos seus provedores”, destaca a alcaldesa, Cristina Fernández Davila.

 

Tras un reconto do período medio de pago no último trimestre do 2020 e nos dous primeiros do ano 2021, o Ministerio de Facenda publicou unha listaxe coas entidades locais que poderían entrar no Plan de Pago a Provedores e adherirse ao Fondo de Financiamento a Entidades Locais. No prazo de presentación de documentación, dende Intervención facilitouse ao Ministerio información sobre as únicas tres facturas que figuraban como pendentes antes do 1 de xullo e que xa estaban abonadas. Neste período presentáronse ademais 4 reclamacións, que foron rexeitadas dende Intervención ao estar xa pagadas, ser de servizos non prestados ou non constar.

 

O Goberno do BNG-PSOE leva realizando un importante labor de saneamento económico dende 2015 que permite ver unha evolución positiva clara, cun pago a provedores a 12 días na actualidade fronte aos case tres meses que se rexistraron no ano 2014. “Isto é resultado do esforzo de xestión por parte do Concello e tamén do persoal municipal e dunha boa administración do diñeiro público. Un esforzo que seguiremos facendo nos vindeiros anos para continuar favorecendo o bo funcionamento das pequenas e medianas empresas e estimulando a economía local”, salienta o concelleiro de Facenda, Pancho Alonso.