AVISO IMPORTANTE POR MOR DOS LUMES

A 52 cortada e accesos a Troña

Precisamos auga e bocadillos.

Agredecer a Insdega por poñer as pavillóns a disposición