Tramites e Impresos

Búsqueda

Introduza o texto do impreso a buscar, por exemplo “certificado de empadronamento


DataNomeTamañoDescargas
23/09/2020Anuncio regulación para o acceso a vehículos a distintas rúas329.8 KiB355
06/03/2023Declaración responsable para empadronamento de menores con un so proxenitor cando non existe consentimento de ambos nin autorización xudicial e o solicitante ten atribuida a guardia e custodia exclusiva344.6 KiB13
06/03/2023Declaración responsable para empadronamento de menores con un so proxenitor cando non existe consentimento de ambos nin autorización xudicial e non existe resolución xudicial que se pronuncie sobre a guardia e custodia344.6 KiB19
12/02/2014Autorización inscrición padroal no domicilio doutra persoa289.1 KiB1491
30/10/2018CP001-INICIO DE ACTIVIDADE515.9 KiB1209
08/03/2023CP0010-Comunicación previa de primeira ocupación136.5 KiB48
30/10/2018CP002-ADAPTACIÓN DE LOCAIS PARA ACTIVIDADES522.4 KiB769
30/10/2018CP003-CAMBIO DE TITULAR DAS ACTIVIDADES498.3 KiB944
30/10/2018CP004-OBRAS MENORES SEN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA521.6 KiB2135
30/10/2018CP005-OBRAS MAIORES, PECHES E RÓTULOS519.8 KiB1676
30/10/2018CP006-CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZAS DE OBRA511.9 KiB516
30/10/2018CP007-INICIO DE OBRA NOVA AUTORIZADA511.2 KiB779
30/10/2018CP008-INSTALACIÓN DE GRÚA-GUINDASTRE516.1 KiB497
12/02/2014Solicitude certificado empadroamento 223.9 KiB2188
21/09/2020Información sobre procedemento para acceso á Praza da Perillana92.8 KiB486
05/11/2018LICENZA DE OBRAS436.0 KiB1498
12/02/2014Modificación de datos erroneos246.0 KiB856
12/02/2014Solicitude de cambio de domicilio255.7 KiB1685
12/02/2014Solicitude de alta no padrón244.9 KiB2068
12/02/2014Solicitude Volante Empadroamento515.2 KiB1878
21/09/2020Solicitude de autorización acceso e circulación vehículos en rúas municipais360.8 KiB711
17/01/2014Certificación urbanística121.0 KiB1811
27/11/2020Declaración responsábel uso de garaxe propio por outra persoa3.6 MiB289
03/03/2014Denuncia Infracción Urbanistica117.9 KiB1187
12/02/2014Folla de inscrición padrón municipal de habitantes586.8 KiB2236
03/03/2021Información autorizacions acceso a rua Esperanza e Republica Arxentina94.3 KiB221
17/01/2014Información urbanística120.9 KiB2244
03/03/2021Regulacion mobilidade Esperanza e Arxentina98.9 KiB229
03/01/2014Rexistro Xeral611.5 KiB4068