Tramites e Impresos

Búsqueda

Introduza o texto do impreso a buscar, por exemplo “certificado de empadronamento


DataNomeTamañoDescargas
12/02/2014Modificacion De Datos Erroneos610.2 KiB1010
04/10/2023Solicitude terrazas e declaracion xurada354.1 KiB109
30/10/2018CP003-CAMBIO DE TITULAR DAS ACTIVIDADES498.3 KiB1165
04/10/2023Solicitude Animais Perigosos159.6 KiB120
06/03/2023Declaración responsable para empadronamento de menores con un so proxenitor cando non existe consentimento de ambos nin autorización xudicial e o solicitante ten atribuida a guardia e custodia exclusiva344.6 KiB132
03/03/2014Denuncia Infracción Urbanistica117.9 KiB1399
30/10/2018CP001-INICIO DE ACTIVIDADE515.9 KiB1581
12/02/2014Autorizacion Inscricion Padroal No Domicilio Doutra Persoa653.8 KiB1646
05/11/2018LICENZA DE OBRAS436.0 KiB1752
05/10/2023Solicitude tirada fogos artificio110.2 KiB183
12/02/2014Solicitude de cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes620.2 KiB1918
30/10/2018CP005-OBRAS MAIORES, PECHES E RÓTULOS519.8 KiB1947
17/01/2014Certificación urbanística121.0 KiB1950
04/10/2023Solicitude ocupacion dominio publico festas actividades433.4 KiB197
12/02/2014Solicitude Volante Empadroamento879.1 KiB2037
08/03/2023CP0010-Comunicación previa de primeira ocupación136.5 KiB212
12/02/2014Solicitude De Alta No Padron609.5 KiB2204
06/03/2023Declaración responsable para empadronamento de menores con un so proxenitor cando non existe consentimento de ambos nin autorización xudicial e non existe resolución xudicial que se pronuncie sobre a guardia e custodia344.6 KiB239
12/02/2014Certificado Empadroamento Solicitude588.0 KiB2453
30/10/2018CP004-OBRAS MENORES SEN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA521.6 KiB2461
05/10/2023Solicitude ocupación vía pública125.2 KiB248
17/01/2014Información urbanística120.9 KiB2605
12/02/2014Folla de inscrición padrón municipal de habitantes586.8 KiB2794
03/03/2021Información autorizacions acceso a rua Esperanza e Republica Arxentina94.3 KiB414
27/11/2020Declaración responsábel uso de garaxe propio por outra persoa3.6 MiB423
03/03/2021Regulacion mobilidade Esperanza e Arxentina98.9 KiB432
03/01/2014Rexistro Xeral1.0 MiB4406
23/09/2020Anuncio regulación para o acceso a vehículos a distintas rúas329.8 KiB529
21/09/2020Información sobre procedemento para acceso á Praza da Perillana92.8 KiB573
30/10/2018CP006-CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZAS DE OBRA511.9 KiB686
30/10/2018CP008-INSTALACIÓN DE GRÚA-GUINDASTRE516.1 KiB715
21/09/2020Solicitude de autorización acceso e circulación vehículos en rúas municipais360.8 KiB884
30/10/2018CP007-INICIO DE OBRA NOVA AUTORIZADA511.2 KiB960
30/10/2018CP002-ADAPTACIÓN DE LOCAIS PARA ACTIVIDADES522.4 KiB964