Tramites e Impresos

Búsqueda

Introduza o texto do impreso a buscar, por exemplo “certificado de empadronamento


DataNomeTamañoDescargas
12/02/2014Autorización inscrición padroal no domicilio doutra persoa434.0 KiB679
30/10/2018CP001-INICIO DE ACTIVIDADE515.9 KiB140
30/10/2018CP002-ADAPTACIÓN DE LOCAIS PARA ACTIVIDADES522.4 KiB115
30/10/2018CP003-CAMBIO DE TITULAR DAS ACTIVIDADES498.3 KiB121
30/10/2018CP004-OBRAS MENORES SEN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA521.6 KiB183
30/10/2018CP005-OBRAS MAIORES, PECHES E RÓTULOS519.8 KiB222
30/10/2018CP006-CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZAS DE OBRA511.9 KiB67
30/10/2018CP007-INICIO DE OBRA NOVA AUTORIZADA511.2 KiB99
30/10/2018CP008-INSTALACIÓN DE GRÚA-GUINDASTRE516.1 KiB72
17/01/2014Certificación urbanística121.0 KiB905
12/02/2014Declaración respansable alta menores514.2 KiB504
03/03/2014Denuncia Infracción Urbanistica117.9 KiB658
12/02/2014Folla de inscrición padrón municipal de habitantes549.9 KiB923
17/01/2014Información urbanística120.9 KiB1166
30/10/2018LICENZA 1ª OCUPACIÓN436.7 KiB133
05/11/2018LICENZA DE OBRAS436.0 KiB196
12/02/2014Modificación de datos erroneos473.0 KiB438
03/01/2014Rexistro Xeral232.3 KiB2191
12/02/2014Solicitude Volante Empadronamento473.0 KiB930
12/02/2014Solicitude certificado empadronamento 415.0 KiB1059
12/02/2014Solicitude de alta no padrón518.2 KiB1319
12/02/2014Solicitude de cambio de domicilio495.9 KiB1119