Tomade nota, moitas precaucións e gozade do momento! Debemos ser responsables e solidarios!