Ponteareas informa acerca de axudas a pemes, micropemes e persoas autónomas do sector turístico

A concellería de Formación e Emprego e a concellería de Promoción Económica e Turismo, dirixidas pola socialista Vanesa Fernández Soage e pola nacionalista Eva Gil Solla respectivamente, informan que a Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa vén de publicar no Boletín Oficial de Pontevedra Núm. 44 a convocatoria pública de axudas para o desenvolvemento de plans de mellora da competitividade do sector turístico no marco do Programa de Competitividade Turística, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea.

As beneficiarias serán pemes, micropemes e persoas rexistradas no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, da demarcación territorial da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa, que se atopen dadas de alta no Censo do IAE, nalgún dos seguintes epígrafes:

SECCIÓN PRIMEIRA: Epígrafes 67, 68, 72, 73, 755 E 98.

SECCIÓN SEGUNDA: Epígrafes 52, 59, 882 e 883.

O texto completo desta convocatoria está ao dispor das empresas na sede da Cámara de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa. Ademais, pode consultarse a través da web www.camarapvv.com. Na devandita dirección poderá descargarse, xunto coa convocatoria, a documentación necesaria para realizar a solicitude.

Segundo informan as concelleiras, a contía das axudas económicas a outorgar con cargo a esta convocatoria é de 84.000 euros, sendo o orzamento máximo por empresa de 7.000 €, que será prefinanciado na súa totalidade pola empresa beneficiaria e cofinanciado por FEDER ao 70%, polo que a contía máxima de axuda por empresa será de 4.900 €.

Estas axudas forman parte do Programa Competitividade Turística, cuxo orzamento máximo de execución é de 104.424 euros no marco do “Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020” e que inclúe os servizos gratuítos de diagnóstico e seguimento.

O prazo para a presentación de solicitudes ábrese o 15 de Marzo ás 09:00 h, ata as 14:00 h do día 31 de xullo de 2021, aínda que o prazo poderá acurtarse no caso de esgotarse o orzamento.

Para calquera información e asesoramento adicional, a concellería de Formación e Emprego pon a disposición a dirección de correo electrónico aedl@ponteareas.gal e o teléfono 986 64 0000, ext. 1106.