Ponteareas concienciado contra os incendios forestais

A concellería de Medio Ambiente que dirixe o Alcalde Xosé Represas e a concellería de Medio Rural, de Manolo Troncoso, trasladaron aos colectivos sociais nas últimas semanas o plan de defensa contra os incendios forestais. 

Este plan, novidoso pola súa amplitude e obxectivos, vai máis alá do formalismo de cumprir a normativa e pretende formar e concienciar á poboación pedindo en primeiro lugar a súa participación na elaboración do documento para non deixar fora ningún dos aspectos relevantes que so coñecen aqueles que viven nas zonas con risco de incendios. 

Un traballo técnico pero tamén de campo contando cos veciños e vecñas que viven no rural que en Ponteareas é a metade da poboación total (23.000 habitantes), 125 quilómetros cadrados de territorio conformado  en 24 parroquias.  Nos pasados días estiveron a manter diferentes encontros coa veciñanza das parroquias acompañados por enxeñeiras forestais que trasladan o inventario da rede de defensa contra os incendios forestais en Ponteareas. 

Encontros nos que as enxeñeiras non son informan se non que escoitan e resolven as dúbidas dos e das representantes dos colectivos veciñais (Comunidades de Montes, Veciñais, Culturais, Sociedade de Caza, Traídas de Augas e outras).

Nas vindeiras semanas porase a disposición de toda a cidadanía os primeiros datos deste traballo cos planos de identificación das zonas de máis alto risco que estará a disposicion nos centros culturais e na web do concello tendo cada lugar o seu plano.

O Alcalde explica que o obxectivo é concienciar e facer partícipe á cidadanía formándoa para afrontar este tipo de situacións de risco e asi diminuir os danos dos lumes. “Protexer as vivendas e edificacións é o prioritario pero para isto debemos traballar de xeito conxunto ofrecéndolle aos veciños as pautas de actuación”.

As enxeñeiras despregan información sobre a rede de defensa informando sobre as infraestruturas e equipamentos vinculados á defensa e loita contra os incendios que básicamente son a rede de faixas de xestión de biomasa, a rede viaria forestal, os puntos de auga e a vixilancia e detección de incendios forestais.

Deste xeito realizáse un inventario do que existe e detéctanse as necesidades. Probablemente o primeiro documento deste tipo realizado por un concello con este nivel de implicación social e rigor do que se carece na actualidade. 

“No exercizo do cargo procuro antes detectar problemas, buscar as solucións e logo reclamar. No goberno que dirixo utilizaremos este documento para implicar a outras administracións como a Xunta de Galicia que ten as competencias nesta acción contra os incendios forestais. Nos damos o primeiro paso e estamos decididos a facer todo o que estea da nosa man pero agardamos o mesmo compromiso das distintas administracións”.

O Alcalde explica que non se pode actuar e lexislar cando suceden acontecementos tan dramáticos como os do pasado mes de outubro se non que as solucións para esto son a longo prazo e aínda que estas accións tardarán en dar resultados, hai que comezar xa e non agardar máis prazos porque en calquera momento poden volver e debemos estar preparados. 

Coas faixas de xestión de biomasa donde se procede á eliminación da biomasa vexetal preténdese dar continuidade horizontal e vertical de carga de combustible para diminuir o risco de incendio e atenuar a súa propagación.

Neste inventario establécense os puntos prioritarios a desbrozar e os metros do perímetro que deben limparse: solo urbano, urbanizable e de núcleo rural, edificación, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, gasoliñeiras e instalacións industriais, cámpings… É dicir, infraestruturas de uso público ou áreas recreativas, vías e camiños forestais.

A lexilación autonómica recolle que os propietarios ou arrendatarios destas zonas de faixa están na obriga de limpar antes do 31 de maio, a partir desa data o concello notificará. 

O Alcalde de Ponteareas adianta que este plan municpal de prevención e defensa contra os incendios forestais estará integrado no plan municipal de emerxencias e nel delimítanse a rede de defensa, catalóganse as infraestruturas de uso forestal existentes e identifícanse as referencias catastrais afectadas polas faixas de biomasa.

No inventario tamén se identifican as superficies forestais que se clasifican en tres categorías: montes veciñais en man común de xestión propia ou xestión pública cun total de 25 CCMM; montes públicos e superficie forestal en mans de particulares.

Tamén se destacan os espazos naturais protexidos e áreas sensibles, Rede Natura 2000 e Rede galega de espazos naturais protexidos, entre outros espazos naturais.

Represas insiste na necesidade de previr e contar con ferramentas propias que permitan estar o mellor preparados posibles para afrontar as vagas do lume. “Evitar males maiores pasa por previr, informar á cidadanía, formalos, coñecer o punto de partida, inventariar a nosa situación para saber qué hectáreas e cómo son esas áreas que debemos protexer. So coñecendo de xeito pormenorizado o noso territorio podemos deseñar un plan para protexernos e con que protexernos”.