Ordenanzas

Ordenanzas fiscais Non fiscales

De impostos

 • Actividades económicas

  • Vixente
   • [wpfilebase tag=file id=444 / tpl=simple /]
  • Derogada parcial
   • [wpfilebase tag=file id=445 / tpl=simple /]
  • Derogada
   • [wpfilebase tag=file id=442 / tpl=simple /]
   • [wpfilebase tag=file id=443 / tpl=simple /]
 • Incremento do valor dos terreos de natureza urbana

  • Derogada Parcial
   • [wpfilebase tag=file id=447 / tpl=simple /]
  • Vixente
   • [wpfilebase tag=file id=446 / tpl=simple /]
 • Sobre bens e inmobles

  • Derogada Parcial/]
   • [wpfilebase tag=file id=888 / tpl=simple /]
   • [wpfilebase tag=file id=449 / tpl=simple /]
  • Vixente
 • De vehículos de tracción mecánica

  • Derogada parcial
   • [wpfilebase tag=file id=455 / tpl=simple /]
   • [wpfilebase tag=file id=453 / tpl=simple /]
  • Derogada
   • [wpfilebase tag=file id=451 / tpl=simple /]
  • Vixente
   • [wpfilebase tag=file id=452 / tpl=simple /]
   • [wpfilebase tag=file id=454 / tpl=simple /]
 • De construccións,instalacións e obras

  • Derogada
   • [wpfilebase tag=file id=456 / tpl=simple /]
   • [wpfilebase tag=file id=457 / tpl=simple /]
   • [wpfilebase tag=file id=458 / tpl=simple /]
   • [wpfilebase tag=file id=459 / tpl=simple /]
  • Vixente
   • [wpfilebase tag=file id=1593 / tpl=simple /]

De Constribucións especiais

 • De constribucións especiais

  • Vixente
   • [wpfilebase tag=file id=485 / tpl=simple /]

Taxas e prezos públicos

  • Centros educativos e sociais

   • Axuda a domicilio

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=709 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=710 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=711 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=712 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=713 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=714 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=715 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=716 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=717 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=718 / tpl=simple /]
   • Conservatorio, Asprodico

    • Asprodico

     • Derogada
      • [wpfilebase tag=file id=719 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=720 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=721 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=722 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=723 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=724 / tpl=simple /]
     • Vixente
      • [wpfilebase tag=file id=1028 / tpl=simple /]
    • Conservatorio

     • Derogada
      • [wpfilebase tag=file id=725 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=726 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=727 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=728 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=729 / tpl=simple /]
      • [wpfilebase tag=file id=730 / tpl=simple /]
      • 040917
     • Vixente
   • Escola de música

    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=736 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=737 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=731 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=732 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=733 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=734 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=735 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=1235 / tpl=simple /]
    • Vixente
   •  Residencias,gardería,albergues,outros

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=738 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=740 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=741 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=742 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=743 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=744 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=745 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=747 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=739 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=1232 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=746 / tpl=simple /]
  • Auga,lixo e sumidorios

   • Distribución de auga, gas e alcantarillado

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=679 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=680 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=681 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=682 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=683 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=684 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=685 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=686 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=687 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=688 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=689 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=690 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=691 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=692 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=693 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=694 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=695 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=696 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=697 / tpl=simple /]
    • Vixente
   • Recollida de lixo

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=698 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=699 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=700 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=701 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=702 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=703 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=704 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=705 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=706 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=707 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=708 / tpl=simple /]
  • Actividade deportiva-cultural

   • Cursos, e actividades socio culturais

   • Piscina e instalacións deportivas

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=666 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=667 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=669 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=670 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=671 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=672 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=673 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=674 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=675 / tpl=simple /]
   • Visitas exposiciones e museos

    • Derogada parcial
     •  [wpfilebase tag=file id=885 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=886 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=887 / tpl=simple /]
  • Actividade administrativa

   • Copias e fotocopias

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=638 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=639 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=640 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=641 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=642 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=889 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=643 / tpl=simple /]
   • Dereitos de exame

   • Expedicion de documentos

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=645 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=642 / tpl=simple /]
    •  Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=487 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=640 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=649 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=641 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=651 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=643 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=653 / tpl=simple /]
  • Ocupación vía pública

   • Caixeirios e maquinas na vía pública

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=748 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=749 / tpl=simple /]
   • Entradas vehiculos e reserva vía pública

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=750 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=751 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=752 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=753 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=754 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=755 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=756 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=757 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=758 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=759 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=760 / tpl=simple /]
   • Kioskos, chiringuitos praias

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=761 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=762 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=763 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=764 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=765 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=766 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=767 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=768 / tpl=simple /]
   • Mesas e terrazas

    • Derogada parcial
     • [wpfilebase tag=file id=769 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=770 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=778 / tpl=simple /]
    • Derogado
     • [wpfilebase tag=file id=771 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=772 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=773 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=774 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=775 / tpl=simple /]
   • Prospeccións, zanxas, na vía pública

    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=780 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=781 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=782 / tpl=simple /]
    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=783 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=784 / tpl=simple /]
   • Subsolo e vuelo

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=785 / tpl=simple /]
    •  Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=786 / tpl=simple /]
   • Terreos con materiais de construcción

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=882 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=883 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=884/ tpl=simple /]
   • Venta ambulante

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=802 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=801 / tpl=simple /]
    •  Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=789 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=790 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=791 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=792 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=793 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=794 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=795 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=796 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=797 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=798 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=799 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=800 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=1050 / tpl=simple /]
  • Outras

   • Celebración de vodas civis

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=806 / tpl=simple /]
    •  Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=803 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=804 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=805 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=807 / tpl=simple /]
   • Cementerio municipal

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=815 / tpl=simple /]
    •  Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=808 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=809 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=810 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=811 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=812 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=813 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=814 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=816 / tpl=simple /]
   • Estación de autobuses(Xunta de Galicia)

    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=817 / tpl=simple /]
   • Licenzas de taxi

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=822 / tpl=simple /]
    •  Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=818 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=819 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=820 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=821 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=823 / tpl=simple /]
   • Ocupación de instalacións municipail

    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=825 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=824 / tpl=simple /]
   • Propaganda e letreiros

    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=826 / tpl=simple /]
   • Servizo de lonxa, acarreo de carne, e inspección

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=831 / tpl=simple /]
    •  Derogado
     • [wpfilebase tag=file id=827 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=828 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=829 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=830 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=832 / tpl=simple /]
   • Vixiancia especial

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=833 / tpl=simple /]
    •  Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=834 / tpl=simple /]
  •  Trafico e seguridade cidadá

   • Extinción de incendios

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=873 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=874 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=875 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=876 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=877 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=878 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=879 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=880 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=881 / tpl=simple /]
   • Grúa e deposito de vehiculos

    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=848 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=844 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=845 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=846 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=847 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=849 / tpl=simple /]
  • Urbanismo

   • Plano de ordenación provisional – Solo urbano. Decreto 180/2004

   • Legalización fora de ordenación

    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=850 / tpl=simple /]
   • Comprobación actuacións urbanismo e acondicionamento localis

    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=859 / tpl=simple /]
   • Licenza Obras

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=1040 / tpl=simple /]
    • Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=1041 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=1042 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=1043 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=1044 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=1045 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=1046 / tpl=simple /]
     • [wpfilebase tag=file id=1047 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=1049 / tpl=simple /]
   • Control posterior aperturas e traspasos

    • Derogada Parcial
     • [wpfilebase tag=file id=862 / tpl=simple /]
    •  Derogada
     • [wpfilebase tag=file id=861 / tpl=simple /]
    • Vixente
     • [wpfilebase tag=file id=863 / tpl=simple /]

Non fiscales

 • Administración electrónica

  • [wpfilebase tag=file id=965 / tpl=simple /]
 • Animais perigosos

  • [wpfilebase tag=file id=966 / tpl=simple /]
 • Axudas de emerxencia social

  • Vixente
  • Derogado
   • [wpfilebase tag=file id=1233 / tpl=simple /]
 • Becas alumnado conservatorio e escola

  • [wpfilebase tag=file id=968 / tpl=simple /]
 • Centro de estancias diurnas

  • [wpfilebase tag=file id=969 / tpl=simple /]
 • Centro de recuperación de cultura popular

  • [wpfilebase tag=file id=970 / tpl=simple /]
 • Comunicación previa e declaración responsable

  • [wpfilebase tag=file id=971 / tpl=simple /]
 • Escola Infantil

  • [wpfilebase tag=file id=972 / tpl=simple /]
 • Estanción de autobuses

  • [wpfilebase tag=file id=973 / tpl=simple /]
 • Mercado municipal de abastos

  • [wpfilebase tag=file id=974 / tpl=simple /]
 • Normalización lingustica

  • [wpfilebase tag=file id=975 / tpl=simple /]
 • Permiso de armas

  • [wpfilebase tag=file id=976 / tpl=simple /]
 • Residencia(Santa Ana)

 • Rexistro de facturas

  • [wpfilebase tag=file id=978 / tpl=simple /]
 • Sancións limpeza residuos

  • [wpfilebase tag=file id=979 / tpl=simple /]
 • Sancións de tráfico

  • [wpfilebase tag=file id=980 / tpl=simple /]
  • [wpfilebase tag=file id=981 / tpl=simple /]
  • [wpfilebase tag=file id=982 / tpl=simple /]
 • Taxi

 • Terrazas

 • Transparencia, acceso á información pública e reutilización de datos

  • [wpfilebase tag=file id=1090 / tpl=simple /]
 • Venda ambulante

  • [wpfilebase tag=file id=985 / tpl=simple /]
  • [wpfilebase tag=file id=986 / tpl=simple /]
   • Aprobación definitiva
    • [wpfilebase tag=file id=1301 / tpl=simple /]
 • Servizo de vertidos á rede de sumidoiros

  • [wpfilebase tag=file id=1029 / tpl=simple /]
 • Servizo municipal de augas

  • [wpfilebase tag=file id=1030 / tpl=simple /]
 • Servizo de axuda no fogar

  • [wpfilebase tag=file id=1051 / tpl=simple /]
 • Utilización dás vivendas de emerxencia social

  • [wpfilebase tag=file id=1277 / tpl=simple /]
 •