O Concello mírase na obriga de talar as palmeiras do entorno da Casa Consistorial

Afectadas pola praga do picudo vermello, o Goberno local cortará ás palmeiras ante o perigo que representa, para veciños e veciñas, a caída de ramas secas ou mesmo das propias árbores

O Concello de Ponteareas procederá á tala das palmeiras que se atopan nas inmediacións da Casa do Concello ao comprobar que, pese ás medidas adoptadas, as árbores están afectadas pola praga do picudo vermello e ante o risco que a caída de ramas ou mesmo das propias árbores, pode supoñer para a veciñanza.

Ademáis das dúas palmeiras da fachada, o Goberno local anunciou que haberá que cortar outra máis situada ao pe dunha zona infantil de xogos, amais doutra, que polo de agora non se cortará e que está sendo obxecto de estudo sobre o alcance da praga na mesma.

Os métodos preventivos para atallar a praga do picudo vermello non sempre dan resultados positivos e, unha vez infectada, a árbore é dificilmente salvable xa que as larvas escavan galerías no tronco da palmeira de máis dun metro de profundidade.

O grave risco que para as persoas supón a caída das ramas en lugares transitados, como é o caso das dúas palmeiras da entrada do concello, ou para peóns e vehículos naquelas que se atopan preto das beirarrúas, fan preciso que as árbores sexan talladas para, posteriormente, ser tratadas segundo protocolo vixente.