O Concello de Ponteareas define as categorías das 34 persoas desempregadas que contratará

control-427512_1280Nos vindeiros días o Concello de Ponteareas presentará na Oficina de Emprego de Ponteareas a oferta para contratar a 34 persoas con cargo á Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.

 

Os contratos terán unha duración que oscilará entre os 3 e os 10 meses e comezarán, de maneira escalonada, a partir do vindeiro mes de febreiro.

 

A selección efectuarase previa presentación da oferta de emprego por parte do Concello no Servizo Público de Emprego, a cal se realizará, asemade, cun mínimo de 10 días de antelación en todos os casos, de xeito que todas as persoas interesadas teñan tempo suficiente de comprobar os seus respectivos códigos na Oficina de Emprego de Ponteareas.

 

Estas persoas deberán estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia.

 

As profesións e códigos de ocupación que se solicitarán a partir da presentación da correspondente oferta na Oficina de Emprego de Ponteareas serán:

 

OCUPACION E NUMERO DE PRAZAS Código nacional de ocupación
2 peóns de vías e obras 96.02.10.13
5 peóns xardineiros 95.12.10.19
2 oficiais de segunda de oficios 71.91.10.12
5 oficiais albaneis 71.21.10.15
1 oficial electricista 75.10.10.33
1 oficial fontanero 72.21.10.12
3 limpiadora 92.10.10.50
1 peon de oficios diversos 96.01.10.29
1 peon grumir 59.99.10.36
2 auxiliar de policia local 59.23.10.17
3 auxiliar administrativo 43.09.10.29
1 monitor de ocio e tempo libre 37.24.10.34
1 auxiliar de clinica 56.11.10.13
1 auxiliar de biblioteca 37.33.10.21
1 Licenciado en educacion fisica 37.23.10.77
1 ciclo superior de obras públicas 31.22.10.96
1 oficial de cocina 51.10.10.26
1 tecnico de medioambiente 31.29.11.89
1 educador infantil 22.52.10.13