Entrega de diplomas da Deputación de Pontevedra e o Concello de Ponteareas as Asociacións de Ponteareas

PRENSANas últimas semanas viñéronse entregando nas diferentes parroquias do concello de ponteareas a  entrega dos diplomas do programa de servizos sociais e emprego, da deputación de pontevedra, dos programas de  pensa en ti, ti tamén contas, pertencentes ao ano 2013. nestes actos de entrega asistiron  o alcalde de pontearas,  salvador gonzález solla, a deputada provincial, dona marta iglesias, ademáis das concelleiras de servizos sociais, marisol valado e rosa carrera.

Tanto para a xunta de galicia, como para  a deputación de pontevedra  e o  concello de ponteareas, convértese nun  dos seus  principais obxetivos o destinar recursos de cara a manter o meirande  número de accións formativas, que permiten que   25 asociacións se beneficiaran  polo programa da deputación de pontevedra, pensa en ti e ti tamén contas,   con case 500 participantes.

Para as  asociacións ademáis de contribuir ao  aprendizaxe, a un mantemento físico, psíquico,…de entre outros, tamén se convérten, estes cursos,  nun vehículo importantísimo para  facer “parroquia”, xuntando aos  veciños e veciñas nesas reunións,  “no que podería  chamar sociais e que non se debería permitir que decaian, xa que achegan aos veciños,  que tan comúns foron  fai anos e que non deberíamos  permitir, en ningún momento,  que decaian”,.

Dende a deputación de pontevedra estase a facer un gran esforzo,  apoiando e axudando, neste caso,  as asociacións, a través dos programas de servizos sociais,  ademáis de fomentar o  emprego. así como tamén, dende o concello de ponteareas lévase traballado neste senso, pondo en marcha unha rede de    casas  culturais,  impartir cursos propios.

Próximamente presentaranse as novas accións formativas que foron solicitadas e concedidas as  asociacións deste concello,  conseguindo con elo un dos obxetivos principais como é o de facer parroquia, xuntanto a todos os veciños e veciñas.