Axudas e subvencións

PROCEDEMENTO OCUPACIÓN E EXPLOTACIÓN DE BARRAS DE BAR E COLOCACIÓN DE FOOD TRUCK NO FESTIVAL BAILOTEA DE PONTEAREAS

PROCEDEMENTO EN CONCORRENCIA PARA CONCESIÓNS DEMANIAIS DOS CHIRINGUITOS DA PRAIA FLUVIAL DE A FREIXA

 

BASES QUE REXEN A CONVOCATORIA EN CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DE PROMOCIÓN E APOIO AO DEPORTE NO CONCELLO DE PONTEAREAS PARA O ANO 2024,

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS ÁS ENTIDADES SOCIAIS DO
CONCELLO DE PONTEAREAS PARA O ANO 2023

LISTAXE DA CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2022/2023 DESTINADAS AO ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (4º, 5º e 6º), FP BÁSICA, CICLOS FORMATIVOS E BACHARELATO

CONVENIO DE COLOABORACIÑON ENTRE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEAREAS E A ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS
DE GALICIA (AFAGA ALZHEIMER), SOBRE O PROXECTO DE POSTA EN MARCHA DO CENTRO COMARCAL DE ATENCIÓN ÁS DEMENCIAS DO CONDADO

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONCESIÓN DUNHA SUBVENCION DO CONCELLO DE PONTEAREAS A FAVOR DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE XINZO PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTEMENTO E CONSERVACIÓN NO CENTRO CULTURAL

CONVENIO DE COLABORACIÓN CONCELLO DE PONTEAREAS E ASOCIACIÓN SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI

BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS ÁS E AOS DEPORTISTAS DE NIVEL FEDERADAS/OS DE PONTEAREAS PARA A PREPARACIÓN DAS DIFERENTES COMPETICIÓNS DURANTE ANO 2022

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE PONTEAREAS E A ASOCIACIÓN AVELAÍÑA SOBRE O PROXECTO DE POSTA EN MARCHA DE ATENCIÓN ÁS PERSOAS CON ENFERMIDADES DE SAÚDE MENTAL

CONVOCATORIA E BASES PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS POR CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA O APOIO Á CULTURA, DESTINADAS AOS CENTROS E CASAS CULTURAIS DO CONCELLO DE PONTEAREAS PARA A ANUALIDADE 2022

Anuncio Bases subvención de apoio á cultura 2022

ANEXO II Solicitude. Subvencións de apoio a cultura 2022

ANEXO III. Declaracións. Subvencions de apoio a cultura 2022

ANEXO V. Autorización. Subvencións de apoio á cultura 2022

ANEXO IV. Ficha de Terceiros. Subvencions de apoio a cultura 2022

ANEXO VI. Relación de facturas. Subvencións de apoio á cultura 2022

Acta resolución provisional

 

BASES REGULADORAS DE SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS DESTINADA A COLECTIVOS DE INTERESE VECIÑAL (ASOCIACIÓNS VECIÑAIS, ASOCIACIÓNS CULTURAIS, COMUNIDADES DE MONTES E REGANTES 2022). – 29/09/2022

BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDO PARA O CURSO 2022/2023 DESTINADAS AO ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN INFANTIL (4º, 5º e 6º), FP BÁSICA, CICLOS FORMATIVOS E BACHARELATO. CONVOCATORIA DO ANO 2022.

CAMPUS VERÁN

SUBVENCIÓNS A EVENTOS DEPORTIVOS