As obras de reforma proxectadas do Paseo Matutino en Ponteareas non se acometerán pola falta de xestión do anterior Goberno Local.

escudoO proxecto para reformar unha parte da rúa Paseo Matutino non pode executarse, segundo o informe da arquitecta municipal, por non coincidir as condicións urbanísticas da rúa co proxecto promovido polo anterior goberno do Partido Popular. Ademais do informe técnico negativo, o proxecto tamén carece da cesión de varias parcelas de terreo necesarias para executar a obra. Dáse a circunstancia que algúns destes terreos que ocuparía a ampliación da rúa son propiedade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en mans do propio Partido Popular.

Esta situación impide executar a obra planificada polo goberno de Solla e pon en risco os 200.000 euros previstos con cargo ao plan de obras e fondos da Deputación Provincial de Pontevedra.

Entre os problemas detectados que impiden que se acometa este proxecto de reforma da rúa figuran o ancho de vía, coa falta de adecuación á normativa urbanística en vigor, que establece un ancho de 18 metros fronte aos 16 metros proxectados.

Ademais disto, o goberno municipal vén de comprobar que o proxecto por desenvolver ocuparía en parte terreos privados, sen que se fixese o preceptivo acordo de cesión ao Concello para poder executar as obras.

Para o alcalde, Xosé Represas, estamos ante un feito “gravísimo”, xa que se pretendía actuar á marxe da legalidade urbanística e sen autorización dos propietarios de parte dos terreos.

Neste momento, o Goberno Local está traballando para realizar as xestións necesarias para evitar a perda destes fondos.