A Oficina Municipal de Información ao Consumidor informa sobre as medidas excepcionais relacionadas con plans de pensións, traballadoras do fogar ou créditos, entre outros servizos e produtos

 
A tenenta de alcalde Cristina Fernández fai chegar á cidadanía a través da Oficina Municipal do Consumidor todas as medidas extraodinarias que o goberno do Estado adoptou para frear o impacto económico e social do COVID -19 en relación a créditos bancarios, plans de pensións, traballadoras do fogar, arrendamentos e contratacion de servizos entre outras moitas cuestións.
 
A cidadanía pode consultar estas novas medidas no botón COVID-19 da páxina web do Concello de Ponteareas http://ponteareas.gal/covid-19/