A Casa Cultural de Couso, aberta xa a toda a veciñanza

A Casa Cultural de Couso, aberta xa a toda a veciñanza

Xunto co arranxo dos problemas estruturais deste edificio do ano 1950, o Concello mellorou a eficiencia enerxética do inmoble

A Casa Cultural de Couso xa está aberta para o goce da veciñanza. O Concello vén de rematar as obras de recuperación deste edificio de grande importancia para o barrio de Guláns, un inmoble construído en 1950 que se atopaba en moi mal estado. Con estes traballos ademais de arranxar os problemas estruturais, leváronse a cabo tamén actuacións para a mellora da eficiencia enerxética da edificación, reducindo o consumo e a súa pegada de carbono.

Con esta rehabilitación do inmoble púxose fin ao mal estado de conservación dos elementos estruturais de forxados e cuberta, que obrigaba a manter o edificio apuntalado e pechado ao público ante o risco de derrubo. “Agora as entidades culturais xa poden desfrutar dun novo lugar accesíbel, cómodo e moderno co que seguir levando a actividade e a cultura a este barrio”, sinala a alcaldesa, Cristina Fernández. 

Ao longo dos últimos meses, dotouse tamén ao espazo dunha nova cuberta, dunha nova escaleira interior entre a planta baixa e o primeiro andar e de dous aseos, un accesíbel e adaptado a persoas con mobilidade reducida, ademais de colocar novas instalacións de fontanaría, saneamento, electricidade, iluminación e calefacción, mellorando a eficiencia enerxética deste edificio. En toda a intervención tívose en conta a preservación do valor patrimonial do inmoble, con elementos característicos da arquitectura rexionalista do suroeste galego.

Os traballos de recuperación deste espazo supuxo un investimento de preto de 150.000 euros, cofinanciados con fondos propios do Concello e con fondos europeos FEDER xestionados a través do IDAE do Ministerio para a Transformación Ecolóxica e o Reto Demográfico.

Descripción da operación: 
 
Reparar as seguintes deficiencias que ten o edificio preexistente:
 
1_Cuberta _ Tanto as trabes principais de madeira que forman o esqueleto estrutural da actual cuberta como as
viguetas secundarias da mesma, como as ripias que suxeitan as tellas, presentan numerosas patoloxías que afectan a
súa función estrutural e construtiva. Ademais de humidades permanente presentan tamén redución da súa sección
resistente por ataque de caruncho, o que pon en perigo a súa resistencia e estabilidade.
 
2_ Forxados_ Todos os forxados da edificación atópanse en mal estado de conservación incluso ameazando
ruína. Para a estabilidade do forxado 1, que supón o teito da Planta Baixa e o piso da Planta Alta, foi necesario colocar un
reforzo puntual mediante un piar de madeira no medio da Planta Baixa. Do mesmo xeito no Forxado 2, que supón o teito
da Planta Alta e o piso do Faiado, tamén conta co reforzo de dous piares de madeira para evitar o seu colapso, debido o
seu escaso espesor e agravado polas cargas dos piares de ladrillo nos que apoian as vigas da cuberta.
 
3_ Paredes interiores_ Advírtense numerosas filtracións de humidade dende as fachadas por tratarse de paredes
simples de Mampostería e Perpiaños de granito directamente enfuscadas polo seu interior, sen interpoñer cámara de aire
nin illamento nin tabique algún.
 
4_ Carpinterías exteriores_ Estas se ben non se atopan en mal estado, son antigas, de perfilería simple (sen
rotura de ponte térmica), o igual que os vidros que presenta, co cal as perdas do calor da calefacción son enormes.
 
5_ Accesibilidade_ Debe dárselle un resposta adecuada ó cumprimento desta normativa dispoñendo sobretodo
un aseo adaptado e unha comunicación interior entre as 2 plantas do edificio, ambos elementos inexistentes na
actualidade.
 
6_ Na intervención debe respectarse ó máximo a Tipoloxía tradicional do edificio actual.
 
Inversión realizada: 137.075,36 euros
Ayuda obtenida: 73.302,50 euros