A biblioteca pública de Ponteareas reabríu hoxe as súas portas

A Biblioteca Pública Municipal de Ponteareas reabríu hoxe as súas portas. O horario será o habitual, de luns a venres de 08:00 a 21:00 e sábados de 10:30 a13:30 h.

As e os usuarios deberán acceder pola entrada principal e sairán pola rúa Perillana. Deberán levar mascariñas e luvas e respectar as normas de organización que se explicitan na porta de entrada. O concelleiro de Cultura, Fernando Groba, indica que non poderán estar máis de catro persoas na fila de espera nin poderán acceder a outras dependencias da biblioteca.

Ademais, tamén existe a posibilidade da cita previa para axilizar e evitar esperas para os servizos de préstamo, devolución e emisión de carnés. Tan só haberá que chamar ao número de teléfono 986 660 765 ou enviar unha petición de cita a través do seu correo electrónico bibliotecamuseo@ponteareas.gal

Así mesmo, atenderán as consultas bibliográficas tanto por correo electrónico como por teléfono. Mentres dure o estado de crise sanitaria e de acordo coa lexislación vixente quedan suspendidos os seguintes servizos:

Consulta en sala de libros

Uso de salas de estudo

Uso de computadores ou outros medios informáticos de uso público

Celebración de actividades nas instalacións da propia biblioteca

Fernando Groba informa que unha vez superada esta situación, volverán ofrecerse todos os servizos.

Desde a Biblioteca Municipal solicítase aos usuarios e usuarias que colaboren no cumprimento das medidas sanitarias así como a gardar a distancia establecida.

Nesta primeira fase de apertura, só o persoal da Biblioteca poderá acceder ao contacto cos libros, estando prohibido o mesmo por parte dos usuarios/ as.