Listaxe dos resultados dos diferentes tribunais de selección de persoal

A continuación é posible consultar as actas dos diferentes tribunais de selección das persoas que comezan a traballar no mes de marzo no Concello de Ponteareas a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.

Ciclo Superior en Obras Públicas

Peón Vías e Obras (2 prazas)

Oficial 2ª Oficios Varios (2 prazas)

Auxiliar Biblioteca

Persoal de Limpeza (3 prazas)

Peón Grumir

Técnico en Medio Ambiente

Peón xardineiro (5 prazas)

Peón de Oficios Diversos

Oficial 2ª Cociña

Auxiliar Administrativo (3 prazas)

Oficial Electricista

Oficial 3ªalbanel (5 prazas)