Urbanismo


DataNomeTamañoDescargas
03/03/2014Denuncia Infracción Urbanistica117.9 KiB823
17/01/2014Información urbanística120.9 KiB1494
17/01/2014Certificación urbanística121.0 KiB1193
05/11/2018LICENZA DE OBRAS436.0 KiB657
30/10/2018LICENZA 1ª OCUPACIÓN436.7 KiB345
30/10/2018CP003-CAMBIO DE TITULAR DAS ACTIVIDADES498.3 KiB364
30/10/2018CP007-INICIO DE OBRA NOVA AUTORIZADA511.2 KiB318
30/10/2018CP006-CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENZAS DE OBRA511.9 KiB225
30/10/2018CP001-INICIO DE ACTIVIDADE515.9 KiB427
30/10/2018CP008-INSTALACIÓN DE GRÚA-GUINDASTRE516.1 KiB244
30/10/2018CP005-OBRAS MAIORES, PECHES E RÓTULOS519.8 KiB689
30/10/2018CP004-OBRAS MENORES SEN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA521.6 KiB792
30/10/2018CP002-ADAPTACIÓN DE LOCAIS PARA ACTIVIDADES522.4 KiB324