Convocatorias pechadas

Bases reguladoras do concurso de carrozas tradicionais no pasacalle do día de Corpus-2017

Bases cartaz Corpus 2017

Bases II Certame de Poesía “Xogos Florais”