Publicadas as listaxes provisionais de admitidos/as-excluídos/as das axudas por concurrencia competitiva para actividades económicas

O Centro de Desenvolvemento Local de Ponteareas (CDL) informa que acaban de ser publicadas no taboleiro de edictos as listaxes provisionais de admitidos/as -excluídos/as das axudas por concorrencia competitiva para actividades económicas co obxecto de paliar o impacto do COVID19 

A partires de mañá os e as interesadas disporán de dez días hábiles para alegacións. As listaxes poden consultarse tamén nesta ligazón https://ponteareas.sedelectronica.gal/board/

Ademáis tamén se poderán consultar no botón COVID-19 da páxina web https://ponteareas.gal/axudas-directas/