Ponteareas pon en marcha a administración electrónica

O Concello estima que a mediados de marzo estará totalmente implantada

Ponteareas comeza esta semana coa implantación e a posta en marcha da Plataforma de Administración Electrónica no concello, de maneira que en aproximadamente no prazo de mes e medio estarán en funcionamento as ferramentas que permitan aos cidadáns realizar os seus trámites co Concello de maneira telemática e ao persoal da administración confeccionar os expedientes sen o uso do papel.

Este proceso lévase a cabo en cumprimento da nova lexislación en materia de procedemento administrativo común, a Lei 39/2015, que obriga ás Administracións a realizar os trámites de maneira dixital antes de outubro de 2018. Os cidadáns poderán, non obstante, seguir dirixíndose de maneira física e en soporte papel, se así o desexan. Non así, as persoas xurídicas que estarán obrigadas a realizar as súas xestións de maneira telemática.

Para adecuarse á normativa, o Concello de Ponteareas adheriuse fai uns meses ao servizo de Administración electrónica da Deputación de Pontevedra para dotar a tódolos concellos da provincia de menos de 40.000 habitantes dunha solución de administración electrónica.

 “O obxectivo é converter o Concello de Ponteareas nunha administración sen papel baseada nun funcionamento integramente electrónico que mellorará a súa eficacia e eficiencia, conseguirá aforrar custes, mellorar a atención e servizo ao cidadán e favorecerá a inmediatez e transparencia na xestión interna do Goberno”, indica Benito Márquez, edil de Novas Tecnoloxías.

“Este proceso de conversión desenvolverase ao longo de mes e medio, a través de tres fases d traballo ata consolidar todo o consistorio como unha verdadeira sede electrónica”, indica Benito Márquez, quen asemade sinala que “dada a importancia que conleva este cambio no funcionamento do consistorio e na dinámica de traballo, todo o persoal do Concello recibirá formación específica sobre a nova plataforma e a tramitación de expedientes e firma dixital”.

A primeira fase terá lugar esta semana próxima,  entre o mércores 08 e o venres 10, datas nas que se levará a cabo unha consultoría para coñecer os distintos procedementos administrativos que se inician en cada departamento, e axilizar as tarefas de implementación posteriores; esta consultoría comezará polos departamentos prioritarios do Concello de Secretaría e Intervención/Rendas; posteriormente seguirá polos departamentos de Oficina Técnica, Persoal Policía Local e Rexistro, e despois, o venres, continuará con tódolos demais departamentos.

Posteriormente, terán lugar unha segunda fase de formación dos traballadores, e unha terceira, de implantación propiamente dita, que comezará no rexistro, e seguirá por tódolos departamentos do Concello.

“Neste momento, comezaremos coa implantación da base sobre a que se construirán o resto de actuacións que nos levarán á administración electrónica, como instalación de servidores, o deseño de bases de datos, xestor documental, firma electrónica e sistema de xeración de informes. Isto permitiranos que nun primeiro trimestre deste ano poidamos firmar as primeiras resolución tramitadas de maneira electrónica”, sinala Benito Márquez. “O primeiro paso cara a administración electrónica experimentarao o departamento de intervención e secretaría, cuxas xestións se realizarán a través dun novo software de xestión nun entorno web, é dicir, un programa aloxado nunha nube e non nos ordenadores do Concello, o que aportará maior seguridade aos trámites”.

Unha vez superadas con éxito as primeiras experiencias piloto dos novos compoñentes de dita plataforma de administración electrónica, a liña de asistencia informática municipal vai a realizar un gran esforzo na súa implantación masiva. Entre as vantaxes que vai aportar destácanse a aparición do taboleiro de anuncios electrónico, onde os veciños da provincia poderán consultar de forma telemática tanto os anuncios de materias de competencia municipal como de outras administración públicas, que en virtude dunha norma ou resolución xudicial deban ser obxecto de publicación, e o módulo de Inscricións, o cal porá a disposición dos cidadáns a posibilidade de inscribirse de forma telemática en calquera actividade que organice o concello sen ter que desprazarse ata as dependencias municipais.

Por outra parte, este novo sistema facilitará tamén a organización, control e xestión de expedientes, permitindo ao concello ter perfectamente organizada toda a súa actividade administrativa, co máximo rigor xurídico e permitindo dar o salto do expediente en papel ao expediente electrónico, a través da incorporación da firma electrónica en toda a organización. Á súa vez, esta mellora redundará de xeito significativo na relación cos cidadáns permitindo reducir tempos e prazos na tramitación dos expedientes. “É un gran avance que nos vai permitir dar maior seguridade aos procedementos administrativos e maior axilidade na resolución”, indica Benito Márquez.