A Concellería de Deportes informa da publicación das axudas da Deputación a Asociacións e Clubes Deportivos

A Concellería de Deportes informa da publicación das axudas da Deputación a Asociacións e Clubes Deportivos
A Concellería de Deportes do Concello de Ponteareas informa que xa saíu publicada a orde de subvención a asociacións e clubes deportivos da Deputación de Pontevedra para actividades deportivas.
Está subvención está destinada ao apoio ás entidades e clubs deportivos sen ánimo de lucro na realización de actividades deportivas no ámbito territorial da provincia de Pontevedra, durante ou ano 2017.
Serán obxecto de subvención unicamente as actividades que estean suxeitas á obrigatoria subscrición dun contrato de seguro de responsabilidade civil polos danos que puidesen ocasionárselles ás persoas usuarias, participantes e a calquera outra persoa como consecuencia das condicións das instalacións ou da actividade desenvolvida nelas.

https://ponteareas.gal/descargas/deportes/CORRECCION-DE-ERROS-DAS-BASES-DE-SUBVENCIONS-DIRIXIDAS-A-ASOCIACIONS.pdf