Aberta a lista de substitución para a praza de profesor de frauta

A Concellería de Ensino do Concello de Ponteareas informa da apertura do prazo para as listas de substitución na categoría de profesor de música na especialidade de frauta do conservatorio municipal de música. O prazo para presentarse remata o 19 de febreiro.

As bases íntegras pódense consultar na páxina web do Concello https://ponteareas.gal/descargas/empregopublico/Bases-Xerais-para-confeccion-listaxes-de-contratacion-temporal-persoal-laboral.pdf

https://ponteareas.gal/descargas/empregopublico/Bases-Especificas-diversas-categorias-listas-substitucions.pdf