A fiscalía arquiva a denuncia dunha asociación contra o Concello pola obra da caldeira de biomasa

 

A Fiscal Xefe da área de Vigo decretou o pasado día 22 o arquivo da denuncia presentada pola Asociación “Ponteareas Saludable” en relación coas obras da caldeira de biomasa e da rede de calor. A asociación interpuxera o 22 de outubro de 2020 unha denuncia contra o Alcalde de Ponteareas, a Xunta de Goberno, o Secretario, Interventora e a mesa de contratación da obra da rede de calor por un presunto delicto de prevaricación e usurpación de bens inmobles, alegando que os terreos non eran municipais.

 

A Fiscal Xefe sinala no decreto de arquivo da denuncia que non existe nin delicto de prevaricación nin de usurpación.

 

Con carácter previo ao arquivo, a fiscalía solicitou información ao Concello quen facilitou toda a documentación existente. Dacordo cos datos dispoñíbeis os terreos foron transmitidos pola súa propietaria a unha fundación de beneficencia creada en 1967, que debía ser xestionada conxuntamente polo Concello e os superiores das dúas ordes relixiosas existentes daquela en Ponteareas. Dende 1967 nunca se chegou a aprobar un regulamento sobre o funcionamento de dita fundación nin os seus estatutos se chegaron a adaptar á nova normativa vixente dende 1984. Tampouco existen actuacións da fundación dende 1989 nin actuacións do protectorado da Xunta que ten como función velar polo correcto e legal funcionamento das fundacións. Tampouco consta a presentación de contas anuais nin plans de actuacións da fundación.

 

Entre os anos 1978 e 1983, baixo a alcaldía de José Castro, iniciáronse dous expedientes de expropiación para adquirir os terreos. Sen embargo, non se chegou a realizar a expropiación e o Concello presidido por Castro cedeu directamente os terreos á Xunta para destinalos ao Centro de Servizos Sociais e aos edificios da Residencia de Maiores e, logo, Centro de Día.

 

No ano 1997, aínda baixo o goberno de José Castro, a Xunta transferíu ao Concello de Ponteareas os edificios construidos sobre os terreos. Segundo un informe do Secretario Municipal, os terreos, ao levar máis de 30 anos sendo posuídos polo Concello de forma pública, ininterrumpida e sen oposición de ninguén, poderían ser adquiridos formalmente pola administración municipal.

 

O Goberno Local salienta que “durante máis de 50 anos a Fundación non existíu na práctica. O Concello, baixo o mandato de José Castro, empregou os terreos como propios para fins públicos, se ningunha intervención da Fundación, pero destinándoos a fins sociais, respectando a vontade da súa propietaria”. Segundo o goberno actual “resulta rechamante que agora, 50 anos despois, e con varios edificios públicos construidos nos terreos, algúns reclamen uns presuntos dereitos dunha fundación formada polo propio Concello e unha orde relixiosa”. Para o executivo local “o importante é que os terreos se adicaron e se adican a fins públicos tal e como quería a súa antiga propietaria cando decidíu doalos a unha fundación participada polo propio Concello”.

 

O Goberno Municipal expresou a súa satisfacción pola decisión da Fiscalía que “corrobora que a nosa actuación foi legal e correcta”. “O tempo pon as cousas no seu sitio” segundo o executivo local que lembra que “os detractores da caldeira de biomasa recorreron á manipulación e ao alarmismo chamando central térmica ao que é unha caldeira e anunciando que se instalarían 4 grandes chemineas de 4,5 metros de diámetro. Hoxe a cheminea está instalada e calquera pode comprobar que é equivalente a unha saída de gases dun restaurante”.